Regulamin Karty VIP
stałego Klienta Centrum Konferencyjnego Kopernika 30
 
 karta VIP1

 


1. Wystawcą i właścicielem Karty VIP jest Centrum Konferencyjne Kopernia (dalej określane w skrócie jako CK Kopernika) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 30

2. Karta VIP nie jest kartą kredytową, płatniczą ani żadnym innym środkiem płatniczym.

3. CK Kopernika zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dowolnej ilości Kart VIP.

4. Właściciel CK Kopernika lub osoby przez niego upoważnione będą mogły rozdawać Karty Stałego Klienta wg własnego uznania.

5. Karty są wydawane bezpłatnie.

6. Karta VIP uprawnia jej posiadacza do 20% rabatu przy zakupie niektórych biletów w czasie imprez okolicznościowych (np. Sylwester, Andrzejki, Bal Karnawałowy itp.).

7. Karta VIP upoważnia do pierwszeństwa przy rezerwacji stolików w CK Kopernika.

8. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty VIP można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze, nie później niż przed wykupieniem biletu wstępu.

9. Wystawca Karty VIP ma prawo zmiany wysokości rabatu przysługującego jej właścicielom oraz zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

10. CK Kopernika ma prawo dokonywać uaktualnień i zmian w korzyściach dla posiadaczy Karty VIP.

11. Wszelkie zmiany regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Centrum Konferencyjnego Kopernika: www.ckkopernika.pl

12. Posiadacz zobowiązany jest do okazania Karty VIP obsłudze. W przypadku braku Karty podczas wizyty w CK Kopernika, rabat nie zostanie naliczony.

13. Rabat wynikający z Karty VIP nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i ofertami specjalnymi obowiązującymi w CK Kopernika.

14. Zgubienie karty należy zgłosić managerowi Centrum Konferencyjnego Kopernika. Posiadaczowi Karty VIP zostanie wystawiony duplikat karty.

15. Karta VIP jest kartą wystawioną gościom regularnie korzystającym z usług CK Kopernika.

16. Zniżki udzielane są od cen obowiązujących w danym dniu, zgodnie z cennikiem dostępnym w CK Kopernika, pod warunkiem, że rezerwacja na usługę została złożona bezpośrednio lub telefonicznie.

17. Karta VIP jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych CK Kopernika

18. CK Kopernika zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny.

19. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ckkopernika.pl

20. Karta VIP jest imienna, ma charakter osobisty i nie może być sprzedawana, odstępowana bądź użyczana innym osobom.

21. Właścicielem Karty VIP jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na awersie karty. Karta VIP bez wpisanego imienia i nazwiska jest nieważna.

22. Do korzystania z przywilejów karty VIP upoważniony jest tylko jej właściciel.

23. CK Kopernia może dezaktywować Kartę VIP w przypadku korzystania z niej niezgodnie z Regulaminem, tj. w przypadku gdy jej właściciel:
- udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nich dodatkowych zniżek
- swoim zachowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania
- dokonuje rezerwacji i w przypadku nie pojawienia się w CK Kopernika uprzednio jej nie odwołuje
- oraz inne wynikające z zaistniałych sytuacji

24. Po utracie statusu Stałego Klienta i Karty VIP jest możliwości jego ponownego uzyskania.

25. Posiadacz karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.